Oficina Tècnica

Proporcionem serveis de consultoria en Seguretat i Salut per a Promotors/es i Contractistes en projectes d'obres.

Informe de Mesures
Preventives

Recomanable per al Promotor

Estudi i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Obligació del Promotor

Document de Gestió
Preventiu

Obligació del Contractista

Pla de Seguretat
i Salut

Obligació del Contractista

Plans d'emergència i autoprotecció

Obligatori per al titular del centre
coordinadores_de_seguridad_y_salud
Oficina Tècnica
Serveis de consultoria en Seguretat i Salut

Informe de Mesures
Preventives

La Nota Tècnica de Prevenció núm. 1.071 de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball estableix l'obligació per part del promotor de les obres de recopilar la informació rellevant sobre els riscos que es poden presentar a l'obra i, en conseqüència, sobre les mesures que cal adoptar. Aquesta obligació queda coberta amb la redacció del present document.

L'objectiu d'aquest estudi és prevenir els possibles accidents durant l'execució de l'obra ja que aquest document conté les mesures de prevenció i protecció tècnica necessàries per realitzar l'obra en condicions idònies de seguretat i salut. Les obres amb Projecte inclouran, com a capítol més del mateix, l'Estudi Bàsic o Estudi de seguretat i salut conforme al RD 1627/1997.

Aquest document aplica a les obres de construcció sense projecte tant a la figura del Contractista quan assumeix contractualment amb el Promotor l'execució de l'obra) com també a la figura del Promotor quan aquest contracti directament amb autònoms la realització de l'obra.

El Pla és una obligació del contractista de l'obra, el qual es defineix al RD 1627/1997, article 2, apartat 1.h., com la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant del Promotor, amb mitjans humans i materials propis o aliens, el compromís dexecutar la totalitat o part de les obres amb subjecció al projecte i al contracte. És a dir, és l'empresa a qui contracta la propietat per fer tota o part de l'obra.

Redacció de plans d'emergència i autoprotecció (NBA 2007), incloent-hi el registre a l'organisme oficial corresponent, la implantació, la realització de simulacres d'evacuació i el manteniment dels mateixos.

Què ofereix QSafety?
QSafety és l'empresa líder en la prestació de serveis de seguretat i salut

Tenim una amplíssima cobertura territorial amb més de 250 tècnics/ques, distribuïts per tota la geografia espanyola, amb seu a Madrid i delegacions a Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalusia i País Basc, a més de Portugal.

Àmplia experiència al sector

Qualitat i Professionalitat

Empresa enfocada al client

Amplíssima cobertura nacional

Els nostres valors
QSafety és sinònim de qualitat i professionalitat

Comptem amb personal qualificat, invertim en formació i desenvolupament. Això ens permet cobrir ràpidament les necessitats dels clients.

La nostra millor carta de presentació és la confiança dels nostres clients, refermant-la després de la unió de les nostres societats (CSP Coordinació, SMDOS i Medycsa).

Els nostres serveis tenen el rigor que les exigències del mercat ens marquen així com una gran agilitat. Comptem amb una àmplia xarxa de centres repartits per les diferents comunitats, cosa que ens permet ser altament competitius.

Som una empresa compromesa amb la societat, conscient de la nostra activitat i de la importància de col·laborar i prevenir possibles situacions dins i fora del mercat laboral.

Les nostres garanties
Una organització amb vocació d'excel·lència

Més de 25 anys d'experiència

Comptem amb més de 250 professionals

Plataforma de gestió documental pròpia

Plataforma pròpia de gestió

Alta satisfacció dels nostres clients

Més de 3000 clients ja confien en nosaltres

ISO 9001, 14001, 22301, 27001 i 45001

Garantia i suport de Quirónprevención

Contacta`ns
Gràcies per dipositar la vostra confiança
Formulari de contacte
Fes-nos arribar els teus dubtes o consultes

  Les dades personals que ens facilita (dades identificatives i de contacte) seran tractades per QSAFETY BY QUIRON PREVENCION, S.A. amb la finalitat de respondre i gestionar la vostra sol·licitud. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, així com revocar-ne el consentiment, mitjançant correu postal al c/ Valentín Beato 5 28037 MADRID, o al correu electrònic dpo@qsafety.es, aportant en ambdós casos DNI o document equivalent. Per obtenir més informació sobre el tractament de les vostres dades, reviseu la nostra Política de Privadesa.

  Direcció
  Valentín Beato, 5 - 28037, Madrid
  Truca'ns
  +34 91 108 09 11
  Escriu-nos
  qsafety@qsafety.es
  caCA